O autoškole

Dobrý den, vítám Vás v mé rodinné autoškole! Ve stručnosti se představím:
Jiřina Merglová /šéfová neboli malá Jenčíková/ - jsem dcera zakladatele autoškoly Bohumíra Jenčíka, který si otevřel v Berouně soukromou autoškolu po revoluci. Můj dědeček Jaroslav Jenčík však už v roce 1947 vyučoval první zájemce o vůdčí list. Já pokračuji v rodinné tradici od roku 2003 v Berouně společně s manželem Ivanem Merglem /šéfík neboli vlasáč/ a od roku 2006 jsem začala zajišťovat výuku a výcvik též na Praze Západ a v roce 2008 v Kladně.

Kvalita nad kvantitou

Rozhodla jsem se pro cestu kvality a tradice.

Měsíčně přijímám nejvíce 5-6 žáků nebo žaček sk . B. V tomto počtu žáků jsem schopná vám garantovat 2 jízdy týdně, výuku teorie na učebně, závěrečné zkoušky navazující na ukončení výcviku. Autoškola pro ženy má základ v jiném přístup k výcviku, nejsme stejné jako muži.

Instruktorem skupin A je můj muž, Ivan Mergl, hlavním povoláním sestra záchranář. Rovněž pro sk. A platí omezení na 5 žáků měsíčně.

Nabízíme ke každému žáčkovi a žačce individuální přístup v probíhajícím výcviku.

Mám ráda souvislosti, při výcviku řízení vozidla se zesiluje projev nerovnováhy ve vašem životě. Velmi snadno poznáme, kdo třeba prochází rozvodem, kdo má dyslexii, dyspraxii, či špatně vidí. Někdo nechce ve svém životě postoupit dál ve smyslu osamostatnění se, protože řízení vozidla je absolutní projev samostatnosti, a tyto nerovnovážné stavy s vámi prodiskutujeme. Při řízení vozidla vyplouvají na povrch vaše strachy, vaše obavy, ale i dobré pocity, že si věříte a máte radost z nových dovedností. Ráda probírám Vaše konkrétní pocity, každý jsme jinak nastavený. Někdo se vidí jako nemehlo, co mu nepůjde nikdy a nic, někdo se podceňuje zbytečně, jiný nevidí nutnost postupu krok za krokem.

Je zvláštní, že se málokdy pochválíme za své schopnosti, ale nespokojenost s čímkoliv, i sami se sebou, projevujeme neustále. Při výcviku řízení automobilu především poznáváte sami sebe, poznáváte se v reakcích na nové podněty, které jinak nezažijete. Zrovna tak se učí i instruktor od Vás.

Doporučuji ke čtení knihu autorky Zdeny Jordánové Já řídím.

Do kurzu autoškoly přijímám žáky a žačky z okresů Beroun, Praha západ, Prahy a Hořovic. Pro žáky z Prahy západ a Prahy jsou závěrečné zkoušky na Městském úřadu Černošice, se sídlem v ul. Podskalské 19, Praha 2. Pro žáky z Berouna a Hořovic se konají zkoušky na Městském úřadě Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice. Všichni po domluvě si mohou zvolit, kde budou chtít závěrečné zkoušky vykonávat. Průběh výcviku jsem rovněž schopná přizpůsobit Vaším schopnostem. Není u mě neobvyklé, že Berouňák chce kurz autoškoly v centru Prahy, a naopak žačka z centra Prahy preferuje jízdy v klidnějších zónách.

Vážení zájemci o řidičské oprávnění,

věnujte, prosím, čas a pozornost těmto informacím, které radikálně ovlivňují proces získání řidičského oprávnění.

Výtah ze zákona 247/00 Sb. ve znění pozdějších úprav:

  • §39

Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm „prospěl“.
/komentář J.M. – pokud testy neprojdete, nemůže zkouška pokračovat dál jízdou/

  • §30

(1) Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem zák. zástupce.

/komentář J.M.: Zákon bohužel nezkoumá, proč žadatel potřebné znalosti nemá – kupř. liknavou prací instruktora se žákem, nebo nedodržením obsahu výcviku a dokonce nedodržením počtu předepsaných hodin výcviku. Tak jsme se dočkali uzákonění praktik autoškol s nízkými cenami, teď se dozvíte, že vám v autoškole zkoušky ještě nedoporučují a abyste si doplatili jízdy navíc, dokud se váš výkon nebude instruktorovi zdát dost dobrý. To, že jste původně zaplatili nízkou cenu, hravě dožene autoškola právě těmi jízdami navíc.

Na druhou stranu je opravdu nutné, abychom /instruktoři autoškoly/ s Vámi výcvik vedli důkladně, a eventuálně navrhovali jízdy navíc. Závěrečné zkoušky z jízdy komisaři provádějí důsledně a už není nic neobvyklého, když zkoušku opakujete několikrát.

Závěrečnou zkoušku,bohužel, můžete opakovat i z takovýchto příčin, slovy , naštěstí jen jednoho zkušebního komisaře: „Tuto zkoušku jste neprospěl, viděl jsem, že jste to auto neviděl, to byla náhoda, že jste dnes jel bezchybně, proto jste neprospěl, tu dvojku /zařazená rychlost/ jsem vám minule vyčetl a vyhodil vás za to, dnes si myslím, že jste měl tu dvojku nechat a proto jste opět neprospěl.“/.

Doufám, že potřebné informace jsem napsala, pokud máte další dotazy, volejte, případně využijte kontaktní formulář, druhý den volám zpět.

Jiřina MerglováZobrazit větší mapu

© Autoškola Jenčík | Všechna práva vyhrazena